Dragkrok I Näsan Eller Nosen? Du Väljer!

Är man ett slaktdjur fast det inte skulle behöva vara så? Nu pratar vi andligt sätt. Man behöver välja hur det skall gå för en. Folk som förnekar Gud och påstår att dem inte kan tro på honom eller att dem tror på honom men ändå inte lyder honom är slaktdjur. Våra själar kan vara för evigt med honom eller borta från honom. Det sistnämnda syftar på något som i Guds Ord, Bibeln, alltså Jesus Kristus definieras som andra döden. Själslig död med andra ord.
Därför har i den här texten uttrycket att vara och förbli ett slaktdjur stor betydelse. Jesus Kristus beskrivs profetiskt som någon som liksom ett får leds till slakt. Han är oskyldig men gör det för oss så att vi skall slippa. Vi pratar alltså om att dö i vårt ställe. Här behöver vi ställa oss den normala och sunda frågan: Vad behöver vi göra? Om vi inte känner i vårt hjärta att vi behöver ställa den frågan så är något mycket fel med oss.
Titeln: *Dragkrok I Näsan Eller Nosen? Du Väljer!* handlar om just detta att vi behöver vägledning bort från att missa att delta i Kristi uppoffring och seger. Det är vad som syftas med Dragkrok i näsan. Om vi vägrar att bli undervisade och varnade för Guds rättmätiga vrede så blir vi del av den och då gäller att vi leds bort med en dragkrok i nosen som slaktdjur. Vet inte om bilden kan hjälpa någon eller några att haja till.
Vi vill vårt eget bästa men oftast spelar vi Gud med oss själva och varandra. Det är så det ser ut i den här förlorade världen. Skeppet sjunker och det är resultatet av vår ovilja att älska tillbaka vår helige och kärleksfulle Gud som inte nog med att han skapat oss till sin avbild kommer och räddar oss när vi sprungit bort från honom. För dessa som vill ha del av räddningen så finns det hjälp och vägledning att få förutom kraft från ovan inneboende i oss. Detta är inte något man kan ta för givet men något man behöver ställa den normala och sunda frågan: Vad behöver vi göra?
Vi behöver inse att himmelriket är nära och göra en stor ändring eller omvända oss som det heter i Guds levande och verksamma Ord som är Kristus, alltså Bibeln.
Många verkar tro att Gud är skyldig oss någonting eller beter sig i alla fall som om det vore så, Man behöver förstå att Gud har all rätt att vara arg, mycket arg. Men han vill inte att vi skall drabbas av hans vrede och därför har han gett oss tid och möjligheter att upptäcka hans närvaro och kraft så att vi kan erfara honom i det här livet och i den här dimensionen. Det är helt upp till oss om vi vill vara med honom i hans rike på jorden för att sedan komma till hans himmelrike.
Förnekar man Gud som ateist, agnostiker eller troende i det här livet så är ens eget val Men kom inte och gnäll sedan för att du hamnar med alla andra som valde bort Guds godhet och välvilja när det fortfarande fanns en möjlighet att bli en del av hans försoning plan för mänskligheten.
Söker du dig till det som verkligen betyder något för dig på kort eller längre och lång sikt? Det är här och nu det händer. Vill du vara där det verkligen händer eller bara där det ser ut som att det händer men ändå inte består? Samma gäller för mig! Jobbar jag med bävan och fruktan på min frälsning?
Ed Askmo