Du Bestämmer Själv Vad Du Vill Få För Respons

Det är så att man ibland inte kan styra över vad man får för respons men i det vi tar upp här så konstaterar vi att man ofta kan påverka vad man får för respons. Därför går vi så långt som och påstår att man själv bestämmer vad man vill få för respons. Detta kan låta som om att man med det menar att man kan eller skall manipulera en eller fler personer. Det är inte vad det är frågan om här.
Vi behöver tänka igenom vad det är vi vill förmedla med vårt beteende och våra uttalanden inte minst. Med uttalande kan menas sådant vi går ut med och menar på att vi förstår oss på eller fått för oss att vi kan tycka.
Ed Askmo