Förmågan Att Vilja Säga Förlåt Inte Bara Säga Förlåt För Att Bli Av Med Något Man Ändå Inte Ångrar!

Om man säger förlåt och ändå inte menar det så blir det inte värt mycket mer nästa gång man säger förlåt. Det är så att be om förlåtelse behöver vara ett resultat av en sann ånger inte bara världslig ånger. Detta är det många som håller med om fast dem inte förstår det på riktigt. Jag själv som skriver det här vet hur lätt det är att ha förstått detta och sedan börja glömma bort vad det nu var man hade förstått om sann förlåtelse.
Så här ligger det till. Vi behöver alla bli förlåtna och bli förlåtande av det. Detta kräver något som vi behöver ta reda på om det hänt eller inte. Vi behöver också ta reda på varför det behövde hända och hur man tar del av att det hänt och behövt hända.
Vi är inte heliga av oss själva! Självgodhet och andra liknande självbedrägerier hindrar att komma till insikt om att vi inte kan göra oss själva eller varandra heliga. Gud är helig och bara han kan göra oss heliga om vi kapitulerar inför honom och tar del av den seger som Jesus Kristus vann på korset, detta hemska kors. Jesus uppstod på tredje dagen och vi behöver veta om vi får del av det möjliga positiva utslaget av vår egen uppståndelse. Alla uppstår men till vad är det sunda och gudfruktiga frågan: till att upptäcka att man är välkommen i himmelriket eller att man skall dö den andra döden?
Att vara förlåtande är skillnaden mellan himmel och helvete. Så att inte vilja fördjupa sin förståelse om vad riktig förlåtelse och förlåtande handlar om är och förblir ett andligt självmord.
Vem vill då lära sig mer om Guds godhet och välvilja? Det är upp till var och en att bestämma sig för att vilja vara när Gud på riktigt: vandra med honom i hans älskade Sons fotspår.
Bli en lärjunge till Jesus Kristus som förmedlar möjlighet till försoning till människorna och hjälper sådana som verkligen försonats med Gud att fortsätta bära budskapet om det Goda Nyheterna framåt till alla som vill ha del av det. Dem flesta vägrar och det är till deras enorma förlust. Men för oss som vill så behöver vi hålla fast vid tron som vi blivit undervisade i. Förmedla de Goda Nyheterna vidare och tillämpa det på sig själv för att inte hamna i religiöst hyckleri som person eller grupp människor.
Ed Askmo