Korta Berättelser Som Piggar Upp De Små Grå Och Röda

Korta Berättelser Är Värda Att Satsa På Menar En Annan!
Varför anses här och på annat håll att korta berättelser piggar upp de små grå och de små röda. Med små grå menas förståndet och logiken. Med små röda menas saker som viljan, känslor, uppsåt, intentioner, förväntningar med mera. Små berättelser kan vara riktigt korta och ändå träffa rätt och göra nytta för att framföra viktiga spörsmål.
Vad får oss att bry oss i livet? Vad får oss att bry oss i vardagens roliga och mindre roliga skeden? Jag tror att små berättelser är och kan bli väldigt viktiga för oss. Därför finns den här sektionen på sajten. Du har möjlighet att fundera vidare på det här på egen hand tills det kommer mer om detta på och från den här sidan.
Ed Askmo