Om Och Bara Om Gud Vill Det Så…

När Säger Man Så Och Verkligen Menar Det Så Som Det Är Sagt?

Någon som verkligen tror och lyder Gud av andliga skäl än religiösa skäl. Med religiöst kan man mena något andligt förvisso. Men i det här sammanhanget så menas något som man inte vill fastna i därför att man vill verkligen vandra med Gud. Så om jag säger att jag vill skriva den här boken eller skapa den här filmen/videon så vill jag kanske mena på att jag är medveten om att jag kanske inte får godkänt av Gud av en eller annan rättfärdigt dömd anledning. Gud är rättfärdig och helig inte minst. Hans domar och välsignelser är inget att ta för givet. Det som är givet är att Gud är kärleksfull. Gud är ju Kärlek. Men Gud är en person inte bara ett begrepp som man använda för att säga saker som “Må kraften vara med dig” eller “Jag ser att kraften är stor i dig!”
Så “Om Gud vill så…” (eller) “Om och bara om Gud vill så…” kan uttrycka att man verkligen väntar på att Gud skall vilja välsigna att man skapar, producerar något med den eller den talangen man fått av honom. Om man söker först Guds vilja i allt så kommer man att kunna säga att “Om Gud vill det så” och liknande utan hyckleri.
Ed Askmo