De Stora Viktiga Livsfrågorna

Vad får oss att ta på allvar att söka få svar på de stora livsfrågorna? Det är en bra fråga men kanske lite väl allmän sådan. Så finns det en lite vassare fråga man kan ställa som bär oss mot något mer och även definitivt mer absolut? Om vi ställer frågan så här:
Finns det en övergripande livsfråga framför alla livsfrågor som gör det möjligt att förstå de andra viktiga livsfrågorna?
Svaret på den frågan kan sammanfattas i ord eller uttryck som *Guds Ord* *Ordet* eller namnet framför alla *Jesus Kristus*.
Vet man vad man är på väg med sina frågor eller vill man bara vara djupsinnig? Det är en fråga som jag tror man tjänar på att ställa sig själv och andra när tillfälle ges och de är mottagliga. Det kan uppfattas som en provokation men behöver inte vara det.
Så vad är den stora livsfrågan? Den kan formuleras på många sätt måhända men den handlar om vad som händer med oss när vi lever och vad som blir följden på oss i nästa dimension.
Vad söker vi egentligen? Vad finner vi vara viktigt i det här livet som är det i nästa dimension? Det kan vara en mer allmän variant på den viktigaste frågeställningen. Vi är själar och det är vad som händer med våra själar i det här livet som påverkar hur det kommer att vara för våra själar i det som ibland kallas efterlivet.
Fånga det som är sant och göra något av det är otroligt viktigt! Vi behöver förstå att det råder en kamp om våra själar. Ibland syns det på ett uppenbart sätt. Ibland är det mindre tydligt men lika påtagligt om man tittar djupare in på det.
Vad som får oss att veta mer om det viktiga livsfrågorna har att göra med vad som håller på och händer med våra själar och om dessa, ja eller nej, blir räddade och sedan fortsätter vara räddade beroende på vad vi gör av det vi behöver hitta eller har hittat.
Jag pekar inte bara med fingret men med hela min arm mot Bibelns innehåll och uppmuntrar er som läser eller/och lyssnar på det här att börja läsa Guds Ord: Bibeln. Fokusera på Jesus Kristus i hela Bibeln: allstås Gamla och Nya Testamentet.
Ed Askmo