Guds Helighet I Gamla Och Nya Testamentena

Bryr jag mig tillräckligt om att Gud bryr sig?

Vi behöver verkligen förstå Guds helighet. Man kan inte frukta Gud om man inte förstår mer och mer av hans helighet. Att förstå privilegiet det är att få be direkt till vår Skapare. Hur kan vi dyrka vår Gud om vi inte växer i vår vördnad för honom? Hur kan vi känna närhet till Gud om vi inte förstår hans helighet?
Hej.
Jag har nyss deltagit i en predikan via Facetime eftersom jag blev förhindrad att fysiskt närvara på Gudstjänsten. Det handlade om vad som är heligt. Det var extremt nyttigt och viktigt att få del av den bibliskt baserade informationen, kunskapen, visheten.
Hur håller jag Gud helig i mitt sinne egentligen? Det är en fråga som börjat cirkulera i mina tankar sedan Facetime samtalet bröts vid 12.16 tiden. Jag tror att predikan var i stort sätt färdig då. Men jag kommer att kolla upp med någon som varit på plats och tagit anteckningar.
Men det jag blev påmind om och lärde mig var att vi kan alla bli mer medvetna och påverkade av Guds helighet. Det är inte en liten sak att få vara del av Guds helighet. Vi blir ju heliga när vi blir Kristna, alltså lärjungar till Jesus. När vi ångrat våra synder och omvänt oss och därtill accepterat missionsbefallningen så är har vi fått del av Guds Heliga Ande efter att ha låtit oss döpas i Faderns, Sonen och Heliga Andens namn.
Att bli helig fast man hade tidigare gått miste om härligheten från Gud är inte en liten formalitet. Det är helt avgörande för att ha sitt namn i livets bok. Vi behöver jobba med bävan och fruktan på vår frälsning efter vårt dop. En gång frälst, alltid frälst är inte bibliskt korrekt. Det är något påfund som blivit samfund. Förstå den som vill förstå!
Ett medborgarskap i himmelriket är inte något Gud är skyldig oss om det är det några verkar ha fått för sig. Vi behöver förstå att Gud vill att det skall gå bra för oss. Men om vi vill vara liksom gudar fast Gud förutan så ta vi miste och felet är inte oskyldigt men skyldigt. Det är något man behöver förstå: Gud är helig! Vi behöver veta vad som gäller och vad vår plats i det hela är. Om vi beter oss som om vi redan visste vad vi behöver veta och har attityden att bara vi är ganska okej med våra liv så borde det räcka för att komma in i himmelriket. Det är inte så i den andliga verkligheten. Små barn och folk som inte rår för sina handlingar (mentalt handikappade från födseln) har fripass till himmelriket men inte vi andra!
Att ta det himmelska för givet som något man har rätt till är ett fruktansvärt själsdödande misstag. Det är ett av många sätt att begå andligt självmord. Vi behöver be till Gud inte bara om våra uppenbara målmissanden men även våra oavsiktliga synder. Vi kunde ha varit mer upptagna med Guds rike och hans rättfärdighet och då hade vi inte haft tid över för dessa oavsiktliga målmissanden.
Början på vishet är gudsfruktan. Den som vägrar förstå detta skjuter sig mer än bara foten om och om. Det är så att Gud är helig och vi behöver undra och handla i rätt riktning. Om vi inte tar emot eller aktivt vägrar ta emot Guds godhet här på jorden, vad har vi i himmelen att göra?
Gud är helig! Är vi?
Ed Askmo