Skuggan Som Överskuggar Alla Andra Skuggor

Vad handlar det om att någon skugga överskuggar alla andra skuggor? Det kan betyda både det ena och det andra. Men i det här sammanhanget betyder det att det finns en källa till skuggor som inte borde tillåtas vara skuggor. Det betyder att vi behöver hålla oss borta från sådana skuggor därför att vi vet att det finns en överskuggande skugga bakom varje sådan skugga. Så vart är vi på väg med detta. Vi behöver dras till det sanna ljuset och inte till det som lyser av fel anledning och som egentligen är en av den överskuggande skuggans skuggor.
Det är mycket viktigt att förstå att vår rädsla och de lögner vi tar in är ett resultat av brist på Kärlek och Sanning. Det vi gör oss sårbara för på fel sätt skadar det vi kan göra oss sårbara för på rätt sätt. Så vad tjänar vi på att förstå mer och mer om detta motsatsförhållande? Hur mycket som helst! Vi behöver tänka på vad som påverkar oss och vad vi påverkar oss själva och andra till.
Har vi en grund att stå på som håller i alla väder och klimat eller står vi på en halvbra och därav halvdålig grund och tror att det skall ta oss igenom vad det här livet handlar om eller borde handla om för dem flesta utav oss?
Tror vi lätt att vi befinner oss i tillräckligt ljusa förhållanden för att klara oss själsligt? Det är ett oerhört vanligt fel men har exceptionellt tragiska konsekvenser. Vad är andligt om det inte verkligen räddar vår själ? Äkta kärlek kommer från ovan och därför så behöver det vara upp dit vi riktar vår uppmärksamhet. Gud har gjort det möjligt för oss att upptäcka hans Kärlek men också undvika vredens dag då det är för sent att försonas med Gud. Gud låter det dröja för att så många som möjligt skall få en chans att slippa hans rättmätiga vrede.
Det är därför så att vi behöver befinna oss i Guds sanna ljus i det här livet och inte ett ljus av skuggor som vi kanske tror räcker för att inte gå mott totalt mörker. Vi tror att vi vet men behöver veta vad vi tror på. Vi behöver alltså underförstått få grepp om och bli omslutna av förståelsen att vi behöver veta att det vi tror på är verkligen sant.
Ed Askmo