Etablera Gångbara Principer Och Fortfarande Kunna Skilja På Sig Själv Och Dessa!

Det finns ett behov att komma fram till sanningar om dessa grundar sig i en riktig och verifierbar huvudsanning. Detta kan man komma överens med sig själv och varandra om. När det finns ett en strävan efter sanning och en kärlek till sanning så kommer man fram till att det som går att komma överens om med sig själv, varandra och andra har ett mycket högt värde.
Principer kan tyckas gå och grunda på halvsanningar. Men man kommer en bit på vägen men sedan så tvingas man konstatera att vägen borde ha varit en smal stig som ledde till något helt sant och inte bara något delvis sant. Därför är det så vanligt att principfasthet blir för många ett självändamål mer än att det som de så kallade principerna är grundade i total sanning.
Om man nu grundar en princip i total sanning så borde det vara så att man kan stå och falla för den principen eftersom den bygger på en absolut sanning. Men då återstår hur man bygger principen och presenterar den efter att ha gjort den åskådlig och tillämpbar.
Om man bygger en princip på en totalt sann grund och gör det på rätt sätt så borde det vara något att hurra för. Men då gäller det att inte bli ett med principen så att man hurrar för sig själv mer än upptäckten av principen.
Många utav oss människor tenderar att identifiera oss med en sanning eller en princip grundad på en sanning enligt ovan beskrivet därför att vi glömmer och ge äran till Gud som skapat oss med förmågan att tänka och få idéer. Så därför så är det väldigt sorgligt och beklagligt när vi etablerar en gångbar princip men inte lyckas skilja den från vårt ego.
Ed Askmo