Plums Eller Klunk? Vad Passar Bäst?

Vatten är något vi består av och behöver för att leva. Därför tycker jag om att skriva om hur det låter när man kastar en sten i ett lugnt vatten som gör att man kan höra det distinkta ljudet. Detta vill jag sedan använda för att beskriva stämningar, känslor men även logiska saker som man kan förmedla.
Det vi vill ibland vill veta är hur det oundvikliga kommer att inträffa. Ibland vill vi inte veta och i andra fall spelar det ingen roll. Om vi funderar på vår egen död och hur vi kommer att dö så kan det vara så att det spelar roll för oss att veta hur det kommer att vara just vid dödsögonblicket. Men är det som kommer efter inte viktigare? Och hur hänger detta som kommer efter med vad våra liv handlade om eller borde ha handlat om?
Så hur kommer vi att dö? Med ett plums, klunk eller ett plask? Spelar det någon roll? Det kan visa sig att det bara är en smaksak. Själva döden och hur vi dör är ganska ointressant. Detta förutsatt att vi slipper dö i smärtor eller plågor. Så vi talar inte om dramatiska sätt att dö på som innebär lidande av olika sorter som fysisk smärta, tortyr, förnedring med mera.
Om man dör på ett ganska plötsligt sätt som inte innebär något utdraget jobbigt så är det snabbt över och det kanske inte finns så mycket att diskutera om den saken. Men det betyder inte att det inte får finnas preferenser. Man vill kanske inte vara i bitar så att det skall gå att bli sedd av nära och kära utan att se ut som något som kommit ut ur en köttkvarn.
Så vad är det vi vill att vårt sätt att dö på skall reflektera för oss och andra? Plums, Klunk eller Plask? Det kan upplevas vara en endast estetisk smakfråga. Men det kan också handla om något som förmedlar ett budskap. Vi åtar oss inte att uppmuntra folk till att ta kontroll över hur de dör. Så målet här är att få folk som läser eller/och lyssnar att fundera på om det spelar någon roll eller inte för dem eller i största allmänhet.
Det finns annat som man överlever som kan vara mer spännande att fundera på och komma fram till. Hur man gifter sig eller hur man blir begravd kan vara sådana saker som man vill skall göras på ett speciellt sätt för att förmedla något eller för att markera något. Plums, klunk eller plask?
Vi behöver veta mer om vad som förmedlar vad för något logiskt budskap eller bara en stämning. Om man gifter sig så kanske man vill beskriva det som något som behöver sjunka in eftersom äktenskapet är det att gifta sig leder till från första sekunderna man gift sig. Det kan då vara att klunk är ljudet man vill förknippa med äktenskapets början: man sjunker lugnt in i något mycket nytt förutsatt att det är första gången man gifter sig.
Stämningen som man vill förmedla på sin begravning som man inte deltar i men som man eventuellt kan påverka innan man dör skulle kanske kunna beskrivas som plums eller plask beroende på hur man dog. Då förmedlas något som man vill att folk skall fundera på ifråga om hur man dog mer än hur man levde sitt liv. Eller så försöker man förmedla att ens liv ledde till hur man dog.
Jag önskar att du som läser/lyssnar skall fundera på andra sammanhang då du kan försöka på ett väldigt enkel sätt förmedla en känsla en stämning med plums, klunk eller plask. Se det som en övning i fantasi. Kan du höra till exempel ett plums som efter någon eller några sekunder blir ett klunk när stenen når botten?
Ed Askmo