Mera

Mera På HiTTar.Nu

Mera finns att säga och verka och samverka om ifråga om bra ämnen att behandla med bra budskapsbärare mot vidareutveckling. Man kan uttömma vissa ämnen och teman kan tyckas. I vissa fall finns det inget mer att säga om något enkelt eller bedrövligt. Men i många fall så tycks vissa ämnen och teman inte gå att uttömma. Dessa är viktiga att fortsätta vara konstruktiv om. Det är inte samma sak som att bli ältande om dessa.

Edouard Askmo

Vad Får Oss Att Vilja Göra Nytta Med Det Vi Uttrycker?

Varför är det så viktigt att vilja göra nytta med det man kommer till tals om på ett eller annat sätt? Det skall vi försöka komma att utveckla en förståelse om.